gezi

Ecological Destruction in Istanbul and Beyond

RESISTING RADIO I #JİNJİYANAZADÎ

***Türkçe below***

Due to its capital accumulation model and development policy, Turkey has turned into a machine that exploits rural and urban spaces without distinction. Gezi Park was defended against this exploitation by a social will centered on environmental justice and seems to have survived for now. In the second part of our radio program, we will focus on Istanbul and beyond, Anatolia and especially the Kurdish geography, with dams and hydroelectric power plants, mines, quarries and other tiles paving the way for ecologically destructive development. in this episode we will focus on 4 parts of Kurdistan.

Kurdistan is a geography located in the Mesopotamian plain within the borders drawn by the Tigris, Euphrates and Aras rivers in the Middle East geography and divided into 4 parts 100 years ago in a meeting in Lausanne, Switzerland, without even its own representatives present, across Iraq, Iran, Turkey and Syria. Since then, the geography of the Kurdish people, defined as Arabs, Persians and Turks, has been destroyed by dams, forests burned, underground resources exploited and land confiscated. In this session, we will once again look at the geography of Kurdistan through the eyes of artists and activists. We will talk about what has been destroyed in the past 100 years and the methods of resistance against it.


Türkiye benimsediği sermaye birikim modeli ve kalkınma politikası nedeniyle kırsal ve kentsel mekanları ayırt etmeksizin sınırsız şekilde sömüren bir makinaya dönüşmüş durumda. Gezi Parkı bu sömürüye karşı çevresel adaleti merkezine almış bir toplumsal irade sayesinde savunuldu ve şimdilik kurtulmuş gözüküyor. Radyo programımızın ikincisinde İstanbul ve ötesinde, Anadolu ve özellikle Kürt Coğrafyasında baraj ve hidroelektrik santraller, madenler, taş ocakları gibi ekolojik temelli yıkıma sebep olan kalkınmanın üzerine döşeli kaldırım taşları yayınımızın odağında yer alacak.bu bölümde 4 parça Kürdistana odaklanacağız.

Ortadoğu coğrafyasında Dicle, Fırat  ve Aras nehrinin çizdiği  sınırların içerisinde bulunan Mezopotamya ovasında yer alan ve 100 yıl önce 4 parçaya bölünmüş bir coğrafyadır Kürdistan.   İsviçrenin Lozan kentinde kendi temsilcilerinin dahi bulunmadığı bir toplantıyla  dört parçaya bölünerek kendi aralarında bir pasta gibi paylaştırılan Kürdistan, 100 yıldır Irak, İran, Türkiye ve Suriye’ye paylaştırılmış durumda. O günden bu güne Arap, Fars ve Türk olarak tanımlanan Kürt halkının coğrafyası ise suyu barajlarla tahrip ediliyor, ormanları yakılıyor, yeraltı kaynakları sömürülüyor ve topraklarına el konuluyor. Bu oturumda sanatçıların ve aktivistlerin gözünden bir kez daha Kürdistan coğrafyası bakacağız. Geçen 100 yıllık süre zarfında nelerin  yok edildiğini ve buna karşı direnme yöntemlerini konuşacağız.


With ZEHRA DOĞANHAVÎN AL-SÎNDY & Activist Zilan Sarah Kößler 
Moderation ŞERMIN GÜVEN
 

RADIO CABIN BROADCAST | The Struggle for Ecology and Gender Equality in the Iraqi part of Southern Kurdistan. | 11/JUNE | 18:00

With Khanda Hamid, a member of Jineology from South Kurdistan, part of Iraq, and Haja Hasan, a Jineological activist and artist

Moderation ZEHRA DOĞAN

Language: Sorani dialect of Kurdish




LIVESTREAM | 11/JUNE | 15:00


Im Rahmen des 6. Berliner Herbstsalon GEZİ – TEN YEARS AFTER. Ein Prolog im Frühling.