Gezi

JİN JİYAN AZADÎ

RESISTING RADIO I #JİNJİYANAZADÎ

***Türkçe below***

Immediately after the assassination of the Kurdish woman Jîna Emînî by the regime guards in Tehran, Iran on September 16, 2022, the protests first took place in Rojhilat Kurdistan and then spread throughout Iran, affecting women all over the world. Today in Iran, people from Kurdish, Belluj, Gillek, Persian, Turkish, Tat, Talysh and many other peoples continue to resist the regime arm in arm, shoulder to shoulder, and the most important slogan of the protests, »JIN JİYAN AZADI« has become the motto of resistance of women all over the world.  In our radio broadcast, we will talk about the philosophy of this perspective, which is an understanding of a democratic, ecological, women's libertarian life model, and we will talk about women's resistance and art production from the perspective of resistance.


İran’ın Tahran kentinde rejim muhafızlarının 16 Eylüll 2022’de Kürt kadın Jîna Emînî’yi katletmesinden hemen sonra ilk olarak Rojhılat Kurdistanı’nda ve hemen beraberinde tüm İran’a yayılan protestolar ttüm dünya kadınlarını etkiledi.  İran’da bugün Kürt, Belluc, Gillek, Fars, Türk, Tat, Talış ve daha birçok halktan insan kol kola, omuz omuza rejime karşı direnmeye devam ederek, protestolarda atılan en önemli slogan olan »JIN JİYAN AZADİ« adeta tüm dünya kadınlarının direniş parolası haline geldi. Demokratik, Ekolojik, Kadın Özgürlükçü bir yaşam modeli anlayışı olan bu perspektifin nasıl bir felsefe olduğunu konuşmak üzere yapacağımız radyo yayınımızda katılımcılarla beraber kadın direnişini ve direnişin içinden bakan yerden sanat üretimi üzerine konuşacağız.

Mit Zehra Doğan, Solin, Zeynep Beyani & Leyla Toprak
Moderation Nilgün Yelpaze


RADIO CABIN BROADCAST | Autonomous spaces of women artists in Rojava | 18/JUNE | 18:00

With Sarya Golan, director of Kevana Zerin in Rojava

Moderation ZEHRA DOĞAN

Language: Kurmanji dialect of KurdishLIVESTREAM | 18/JUNI | 15:00 & 18:00


Im Rahmen des 6. Berliner Herbstsalon GEZİ – TEN YEARS AFTER. Ein Prolog im Frühling.